WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Szanowni Profesorowie, Profesorowie Uczelni oraz Nauczyciele Akademiccy
Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytetu w Siedlcach

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Senatu UwS, zaplanowanym na dzień 22 maja 2024 r., pragniemy poinformować, iż grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni naszego wydziału przydzielono 2 mandaty, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni – 1, oraz w grupie studentów i doktorantów 1 mandat.

Proszę o składanie kompletu dokumentów do p. Agnieszki Klewek w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r. do godziny 15:00.

 

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni
w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów,
z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata.

Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 22.05.2024 r. w sali 214, budynku WNMZ przy
ul. Prusa 14, o godzinie:

- 10:30 –  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;

- 12:30 – Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Więcej informacji dotyczących wyborów do Senatu UwS znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.bip.uph.edu.pl/31331,31334/31334/

Z wyrazami szacunku,

dr Arkadiusz Wejnarski

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Szanowni Państwo,

na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetem w Siedlcach, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach podjęto współpracę w następującym zakresie:

1.raz w tygodniu we czwartki w godzinach 13:00-15:35 na terenie Wydziału Nauk Rolniczych UwS w pokoju nr 100 dyżuruje pracownik Szpitala w osobie psychologa Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego;

2.prowadzona jest działalność informacyjna o Siedleckim Centrum Zdrowia Psychicznego i dostępnych formach pomocy oraz działalności promocyjnej z zakresu zdrowia psychicznego na rzecz studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników UwS przez psychologa –  pracownika Szpitala;

3.udzielanie merytorycznego wsparcia pracownikom Uniwersytetu w Siedlcach w organizacji konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i innych przedsięwzięć z zakresu zdrowia psychicznego.”

Najbliższy dyżur 9 maja (czwartek) 2024 r.

Konsultacje są bezpłatne.

Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za współpracę:

1) ze strony UwS: dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni (Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Instytut Nauk o Zdrowiu);

2) ze strony Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach: Beata Jakubik - zastępca kierownika Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 

w odpowiedzi na prośbę studentów kierowanego przeze mnie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zwróciłem się do JM Rektora z prośbą o odbycie debaty ze studentami.

Mój wniosek spotkał się z pozytywną odpowiedzią Jego Magnificencji.

Zapraszam zatem wszystkich studentów na debatę z naszym Rektorem.

Wydarzenie odbędzie się 9.04.2024 r. o godzinie 12.00 w auli Skolasińskiego przy ulicy Prusa 14.

dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.