WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

15 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Anatomii Prawidłowej przy ul. 3  Maja 54 w Siedlcach.

Pracownia Anatomii Prawidłowej została wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji studentów kierunku lekarskiego i pracowników Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu będą cztery stanowiska sekcyjne, wyposażone m.in. w specjalistyczne, bezcieniowe oświetlenie operacyjne i system wizyjny.

tudentom służyć będą również szczegółowe modele anatomiczne człowieka 3D prezentujące szkielet, czaszkę, kręgosłup, mięśnie czy organy wewnętrzne; książki i atlasy anatomiczne. Pracownia posiada funkcjonalne zaplecze magazynowe (baseny, chłodnie), stanowisko do preparatyki oraz infrastrukturę socjalną (szatnie, natryski itp).

Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie Pracowni Anatomii Prawidłowej, utworzona została Pracownia mikroskopowa, przygotowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 20 studentów.

Powierzchnia objęta zakresem projektu modernizacyjnego wynosiła 462,97 m2.

Inwestycja została sfinansowana ze sprzedaży obligacji oraz z subwencji inwestycyjnej  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej całkowity koszt wyniósł 11 579 288,86 zł.

 Otwarcie Labolatorium Biologii Molekularnej i Genetyki

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni oraz dr hab. Agnieszka Paziewska, prof. uczelni z Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Nauk Medycznych zostały powołane na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma: International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-0067). Wydanie specjalne „Postępy we wzroście, rozwoju i metabolizmie kości”
Special Issue:,, Advances in Bone Growth, Development and Metabolism ‘’

 International Journal of Molecular Sciences

Link do wydania specjalnego:

https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/2D1J9PFWEP

W dniach 20 – 23 czerwca 2023r. w Rzymie odbył się 31. Międzynarodowy Kongres European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Jest to największa i najważniejsza cykliczna konferencja naukowa chirurgów w Europie.

Podczas spotkania prezentowane były najnowsze techniki chirurgii minimalnie inwazyjnej, przede wszystkim z wykorzystaniem metod endoskopowych i laparoskopowych. Omówiono wyniki leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych terapii zabiegowych i przedstawiono aktualne wytyczne leczenia chirurgicznego. Dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH, przedstawił pracę „SCOLA technique as a safe and effective approach for patients presenting with small umbilical hernias and concomitant diasthasis recti”, w której omówił możliwości wykorzystania nowego dostępu laparoendoskopowego do przeprowadzania rekonstrukcji przedniej ściany jamy brzusznej, u kobiet z poporodową niewydolnością ściany jamy brzusznej. W tym doniesieniu przedstawił własne wyniki leczenia i omówił dotychczasowe doświadczenia z tą nowatorską techniką, stosowaną na świecie zaledwie od kilku lat, a po raz pierwszy opisaną w 2018 roku.

31st International EAES Congress w Rzymie

Udział w tym spotkaniu był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami z różnych stron świata. EAES (European Association for Endoscopic Surgery) jest największą międzynarodową organizacją chirurgii małoinwazyjnej w Europie, skupiającą ponad 4200 członków z ponad 100 krajów. Dr hab. Kryspin Mitura jest członkiem tej organizacji od 2012 roku.

Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Psychospołeczny i somatyczny wymiar opieki medycznej nad człowiekiem zdrowym i chorym” Lublin - Siedlce, 21 czerwiec 2023 roku.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonywać pod linkiem:
https://forms.gle/RXeuAMc7ugVZs8gB9


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.