WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEJ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU W SIEDLCACH

z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie zwołania posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów w kadencji 2024-2028

 1. Na podstawie 29 ust. 6 Ordynacji Wyborczej UwS, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UwS, zwołuję posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów na dzień 21 marca 2024 r. o godz. 11:00 w auli 0.8A w Budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych.
 1. Przedmiotem posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów będzie przeprowadzenie głosowania indykacyjnego, wskazującego kandydatów na Rektora

Przewodnicząca

Uczelnianego Kolegium Elektorów

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni

 Dr n. med. Robert Łuczyk Nauczycielem Akademickim Roku 2023

dr n. med. Robert Łuczyk, adiunkt Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach uzyskał tytuł Nauczyciela Akademickiego Roku Polski w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym 2023, organizowanym przez Grupę Polska Press.

 "Super Aleksandria" dla prof. dr hab. n. med. Kryspiny Mitury

„Super Aleksandrią” uhonorowano prof. dr hab. n.med. Kryspina Miturę.
Profesor Kryspin Mitura od 2003 roku jest pracownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a od 2016 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału. Od 2018 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UwS. Znany jest ze swojego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i chęci niesienia pomocy pacjentom w ramach akcji „Lekarze bez Granic”.

W 2023 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu, po ukończeniu zaawansowanego programu Surgical Leadership w Harvard Medical School w Boston, Massachusettes w USA.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.